TTGO T-Display ESP32 WiFi And Bluetooth Module Development Board

Nedávno jsem napájel piny, bohužel nemám ani čas to naprogramovat…espoled espoled2 img img2

1 Like